Klantenservice  |  Gastenboek  |  Cookies |  [t] 0321-382231
 
  Bengshop
RadiatorenSanitairGereedschapHuishoudelijk

 • Nieuw bij Bengshop.nl
 • Hoe vind ik een product
 • Voorraad
 • Een bestelling plaatsen
 • Bestelling wijzigen/annuleren
 • Voorwaarden

 • Prijzen
 • Betaalmethoden
 • Waardebonnen
 • Kopen op rekening
 • BTW
 • Afhalen

 • Waar bezorgt Bengshop.nl?
 • Verzendwijzen
 • Administratiekosten
 • Beschadigde of onvolledige zending
 • Uw bestellingen volgen

 • Veiligheid
 • Gastenboek
 • Als topwinkel beoordeeld
 • Assortiment
 • Aanbiedingen

 • Bedrijfsinfo
 • Waar zijn wij gevestigd?
 • Contact informatie
 • Privacy statement
 • Klachten
 • Cookies
 • Disclaimer

 • Producten retourneren
 • Herroepingsrecht
 • Contact informatie
 • Garantie voorwaarden

  • Nieuw bij Bengshop.nl:


   Als u nieuw bent bij Bengshop.nl, kunt u een Account bij ons openen door deze pagina te gebruiken. Middels een makkelijk volgbaar registratieproces, vragen wij u de nodige informatie in te vullen. Een Account bij Bengshop.nl geeft u de mogelijkheid om te winkelen binnen ons 317.000 artikelen grote assortiment.

   terug naar boven.

   Hoe vind ik een product:


   Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen het product te vinden waar u naar op zoek bent, hebben we de producten geplaatst in 4 winkels. Verwarming, Sanitair, Installatie en Electra deze winkels zijn opgebouwd uit categoriën, deze categoriën zijn weer opgesplitst in merken en de merken categorie vertegenwoordigen weer de verkrijgbare series.

   Vanuit de categorie merken serie's zijn de artikelen zichtbaar. In deze subcategorie is het mogelijk om te sorteren naar artikelnummer, alfabetische volgorde en/of prijs.
   Tevens is het hier mogelijk om te selecteren of u gedetaileerd of de korte omschrijving van de artikelen wilt tonen.
   Alle door Bengshop.nl aanbevolen producten worden geselecteerd op basis van prijs, specificaties en beschikbaarheid.

   Ook is het mogelijk om bovenaan de rechterkant van de pagina het text zoekveld te gebruiken.

   1. op categorie zoeken
    Hier kunt een categorie opgeven waarna u de betreffende artikelen te zien krijgt. Komt het opgegeven woord in meerdere categorieen voor (bijv. douchekop) dan worden ook al deze categorieen getoond.
   2. op tekst zoeken
    Hier kunt u zoeksleutels opgeven, waarmee gezocht wordt in de korte en de gedetailleerde omschrijving van een artikel.
   3. op artikelnummer zoeken.
    U kunt in het zoekveld ook het artikelnummer of fabrikantnummer opgeven als u dat weet.

   In de nabije toekomst is uitgebreid zoeken op specificaties mogelijk. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt
   terug naar boven.

   Voorraad:


   Aangezien Bengshop.nl alle artikelen uit diverse voorraad magazijnen van onze leveranciers betrekt zijn onze levertijden erg kort.

   Definities:
  • Voorraadartikel geeft aan dat een artikel onder normale omstandigheden op voorraad is en in 2 á 3 werkdagen geleverd kan worden.

  • Levertijd in weken geeft aan dat dit artikel een historisch gemiddelde heeft van het vermelde aantal weken levertijd. Vaak zijn dit producten die we alleen bestellen wanneer onze klanten er bestellingen voor hebben geplaatst.

   Zodra wij uw bestelling en betaling ontvangen en geregistreerd hebben, wordt elk product van uw bestelling voor u gereserveerd in ons systeem. Hierdoor kunnen wij garanderen dat wie het eerst komt, ook echt het eerst maalt, ook al zijn andere producten van uw bestelling nog niet klaar voor verzending.

   terug naar boven.

   Een bestelling plaatsen


   Om een bestelling te plaatsen dient u eerst aangemeld te zijn als klant. U kunt dit doen op de registratie pagina. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken een bestelling bij ons te plaatsen, hebben we veel tijd besteed aan onze winkelwagen en het afreken proces (de Afrekenen pagina). Als u bij een product op "In Winkelwagen" klikt, wordt het in uw "Winkelwagen" geplaatst en komt u automatisch in de "Winkelwagen" terecht. Hier kunt u vervolgens kiezen of u door wilt gaan met winkelen, of wilt afrekenen en dus naar de Afrekenen pagina wilt gaan. Uiteraard is het ook mogelijk om eenvoudig producten uit uw "Winkelwagen" te verwijderen of aantallen te wijzigen.
   Wanneer u klaar bent met het selecteren van producten, gaat u van de "Winkelwagen" naar de Afrekenen pagina. Hier kunt u kiezen uit uw gewenste verzendwijze, betaalwijze, afleveradres, etc. Ook kunt u hier zowel de totale vrachtkosten als het totale orderbedrag zien, voordat u uw bestelling definitief maakt.

   terug naar boven.

   Bestelling wijzigen/annuleren,


   Soms is het noodzakelijk een volledige bestelling te annuleren.
   Indien uw bestelling geannuleerd kan worden zijn er geen verdere kosten aan verbonden. Als u uw bestelling annuleert en u heeft al betaald, dan wordt het gereserveerde bedrag normaal gesproken binnen 48 uur vrijgegeven.
   Wij vragen u in dit geval contact op te nemen met info@bengshop.nl zodat wij dit van onze kant uit kunnen regelen voor u.
   Bij bestellingen met speciaal voor u bestelde materialen is het niet mogelijk te annuleren.
   Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met info@bengshop.nl

   terug naar boven.

   Voorwaarden en Condities


   Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden reguleren het gebruik van de afnemer van producten en diensten verschaft door Bema Trading BV (van nu af aan vermeld als Bengshop.nl).

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Bengshop.nl en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Bengshop.nl overeengekomen worden.

   Aanbiedingen, offerten en bestellingen :
   Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
   Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen, zoals wc's, baden, wastafels, douchecellen etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

   Bengshop.nl staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden.
   Replica's en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden.
   Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door Bengshop in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.

   Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.
   Bengshop.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

   Bengshop.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.
   Bengshop.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.
   Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
   Dit betekent dat Bengshop.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten.
   Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Bengshop niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren.
   Bengshop.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
   De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.
   Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
   Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
   Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd.
   Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

   Overeenkomst :
   De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Bengshop.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

   Indien op verzoek van de klant door Bengshop.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Bengshop.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

   Bij bestellingen die de somma van € 2.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 2.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Bengshop.nl een orderbevestiging heeft gezonden.
   In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden.
   Eerst na ontvangst door Bengshop.nl van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

   Bovenstaande van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden

   Prijzen en leveringen
   Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn constant aan verandering onderhevig en daarom behoud Bengshop.nl zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren resulterend uit prijswijzigingen van onze toeleveranciers.

   Bengshop.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren voor al haar producten met betrekking tot fluctuaties in prijs, voorraadproblemen en marktsituaties. Alle afleverdata moeten als indicatief beschouwd worden.

   Bengshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden af te wijken van eerder bevestigde levertijden. Prijsveranderingen nadat uw bestelling is geplaatst, van welke aard dan ook, zullen NIET met terugwerkende kracht doorgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor eventuele typ- en/of printfouten te hebben gemaakt of weergegeven.

   Mocht Bengshop.nl, in tegenstelling tot wat wij allen verwachten, handmatig een foutieve prijs hebben gegenereerd, dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren en u het product voor de juiste prijs aan te bieden.

   Levering :
   Bengshop.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren.
   Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
   Bengshop.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

   Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren.
   De klant dient Bengshop.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

   Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Bengshop.nl de wijze van verzending bepaalt.

   Bengshop.nl brengt voor bestellingen onder € 250,00 een bedrag van 8,50 administratiekosten in rekening. Bestellingen boven € 250,00 worden gratis bij u thuis bezorgd.
   Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 21,75 administratiekosten berekend (voor pakketzendingen) en € 95,00 administratiekosten berekend voor 1 pallet van 120x80x220cm.
   De betaling geschiedt in dat geval of 3 dagen vóór levering.

   Levering geschiedt uitsluitend aan het einde van de verharde weg, aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Bengshop.nl geen enkele verantwoording.

   Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het aangegeven dagdeel op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.
   Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 20,00.

   Bengshop betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen.
   Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

   Aansprakelijkheid:
   Indien het door Bengshop.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 1 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

   Nimmer is Bengshop.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
   Evenmin is Bengshop.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

   Garantie:
   Op de door Bengshop.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.
   Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Bengshop.nl overeengekomen garantietermijn.
   De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Bengshop.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
   De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
   De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bengshop.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

   Verplichtingen van afnemer
   De bij Bengshop.nl geregistreerde afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de diensten die Bengshop.nl levert, met daarin de vastgestelde voorwaarden in acht genomen. De verantwoordelijkheid omvat ook het gebruik van de webtoegang van de afnemer door derden, waaronder onbevoegd gebruik, tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat het onbevoegde gebruik te wijten valt aan nalatigheid van Bengshop.nl. Afnemer is verplicht de geleverde goederen te controleren op juistheid, onvolkomenheden, onjuiste zendingen of beschadigigen binnen 24 uur te melden.

   Geweigerde goederen
   In het geval van weigering van de bestelling aan de deur of het niet ophalen van de bestelling op het postkantoor, zal de afnemer een naheffing worden toegezonden welke de gemaakte retourkosten naar Bengshop.nl zal moeten dekken. Bengshop.nl wil dat de bestelling te allen tijde wordt geaccepteerd, ook als afnemer van plan is gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht.

   Claim
   Voordat defecten worden gemeld aan Bengshop.nl, moet de afnemer eerst nagaan of het defect te wijten valt aan een incident aan afnemers zijde. Indien de afnemer kan bewijzen en/of aantonen dat het product niet werkt zoals Bengshop.nl had beschreven hoe het moest werken, dan dient de afnemer dit aan Bengshop.nl te melden, zodat Bengshop.nl pogingen tot hulp kan bewerkstelligen. Lees a.u.b. 'Na de aankoop' onder Help op onze website goed door. Een defect dient binnen afzienbare tijd aan Bengshop.nl te worden gemeld, als de afnemer het defect als geldig wil laten verklaren op het moment dat hij/zij deze heeft ontdekt.

   Herstellen van fouten
   Nadat Bengshop.nl op de hoogte is gebracht van een mogelijke fout/defect, zal Bengshop.nl zo snel mogelijk haar best doen deze fout/defect te corrigeren. Indien de afnemer, geheel buiten wat er met Bengshop.nl is afgesproken, op zijn/haar eigen initiatief zijn/haar best zal doen om de fout te herstellen, zal Bengshop.nl niet voor deze kosten instaan.

   Herroepingsrecht
   De reclame-periode (periode waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is) is alleen van toepassing op aankopen van eind-gebruikers (particuliere consumenten).
   Deze periode heeft een duur van 14 dagen.

   Voor wat betreft retourzendingen maakt Bengshop.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.

   Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door ons niet retour worden genomen.
   Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via info@bengshop.nl aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant.

   Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
   Voorts behoeft Bengshop.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
  • Het product en/of de producten in de originele onbeschadigde en onbeschreven verpakking zitten
  • het product en/of de producten in originele staat zijn
  • het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
  • het product en/of de producten schoon zijn
  • het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
  • het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

   Bijzondere omstandigheden
   Bengshop.nl is alleen verantwoordelijk voor verlies van het product in het geval van duidelijke fouten of gebreken. Dit is niet het geval als het gebrek te wijten valt aan externe factoren waar Bengshop.nl geen invloed op kan hebben gehad en waar Bengshop.nl, in alle eerlijkheid, niet in staat kan worden geacht het gebrek te hebben kunnen vermijden.

   Bengshop.nl is niet verantwoordelijk voor indirect verlies als dit het gevolg is van fouten, tenzij het verlies te wijten valt aan ernstige nalatigheid of opzet van de kant van Bengshop.nl.

   In het geval van aankopen van eind-gebruikers, kunnen de voorwaarden niet ondergeschikt zijn aan de wettelijk vastgelegde voorwaarden.

   Alleen officieel geregistreerde bedrijven en publieke instellingen mogen op rekening kopen. Een kredietwaardigheids-onderzoek zal plaatsvinden alvorens een Account zal worden geautoriseerd.

   Aanpassing van de voorwaarden
   Bengshop.nl behoudt zich het recht voor de bestaande, hier vermelde voorwaarden aan te passen op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving.

   Overmacht
   In geval van overmacht is Bengshop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, oorlog, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

   Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Geschillen en disputen
   Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Bengshop.nl of overeenkomsten met Bengshop.nl, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
   Op elke overeenkomst tussen Bengshop.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


   terug naar boven.


  Prijzen


  De prijzen bij
  Bengshop.nl worden constant gewijzigd. Dit is het gevolg van veranderingen in valutakoersen of nieuwe prijzen van onze toeleveranciers. Prijswijzigingen hebben uiteraard geen effect op bestellingen die al geplaatst zijn.
  Het zou kunnen voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het prijzen van een product op onze website - in deze gevallen behouden wij het recht voor bestellingen te annuleren welke voor de foutieve prijs geplaatst zijn. Dit geldt niet voor duidelijk aangegeven speciale aanbiedingen.
  Mocht de product informatie op onze pagina's niet voldoende antwoord geven op uw vragen, dan kunt u altijd nog de links naar zowel de fabrikant als externe product recensies raadplegen, die bij de meeste producten onderaan te vinden zijn.

  De prijzen van alle producten zijn in Euro (EUR) inclusief BTW, tenzij anders vermeld. administratiekosten en/of kosten voor betaling zijn niet inbegrepen. Er worden geen verborgen kosten verrekend bij Bengshop.nl en u zult het totaalbedrag inclusief administratiekosten duidelijk zien voordat u uw bestelling plaatst.

  terug naar boven.

  Vooruitbetalen, rembours en iDeal


  Het is mogelijk om vooruit te betalen bij Bengshop.nl via overschrijving en via de iDeal koppeling. Deze laatste manier van betalen is te vergelijken met credit card betalingen. U stort dus geen bedrag op onze bankrekening om vervolgens te moeten afwachten wat er met uw bestelling gebeurt..... u betaalt eigenlijk online met uw pinpas. De order wordt onmiddellijk in ons systeem op betaald gezet en verwerkt. Wij accepteren géén cheque betalingen (tenzij overeengekomen in een kredietaanvraag), aangezien dit vertragingen veroorzaakt in het betalings- en leveringsproces. Wij kennen géén hoge prioriteit toe aan deze oplossing.
  In de voorwaarden van de TNT en UPS is opgenomen dat er géén glas en keramiek vervoerd kan worden. Hierdoor hebben wij voor keramische en glazen producten een uitsluiting van bezorging via de Rembours betaalmethode. Dit soort producten kan enkel via vooruit betaling geleverd worden. De levering gaat dan rechtstreeks via onze toeleveranciers, deze beschikken over daarvoor ingerichtte vrachtwagens zodat deze producten met minimale kans op breuk vervoerd kunnen worden. Bestellingen met deze producten die, ondanks ons aangeven bij de remboursbetaal methode, toch op deze manier besteld worden, worden niet geaccepteerd.

  Waardebonnen
  Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om te betalen door middel van waardebonnen.

  Kopen op rekening
  Voor bedrijven en overheidsinstellingen is het mogelijk om op rekening te kopen bij Bengshop.nl. U dient hiervoor per email een verzoek aan Bengshop.nl te sturen, vervolgens vindt een toetsing op kredietwaardigheid plaats.

  U dient krediet aan te vragen voordat u een bestelling plaatst bij Bengshop.nl. Uw bedrijf/instelling dient ook geregistreerd te zijn in ons klantenbestand voordat wij een kredietaanvraag in behandeling kunnen nemen.

  Bengshop.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden voor het verlenen van enig krediet naar eigen inzicht te bepalen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met info@bengshop.nl

   Resumerend:
  • U dient zich als klant aan te melden op Bengshop.nl voordat u een kredietaanvraag indient.
  • Zodra u geregistreerd bent als klant van Bengshop.nl stuurt u een email "kredietaanvraag" aan klik voor kredietaanvraag waarin u uw klantnummer vermeldt.
  • Binnen 48 ( werkdagen ) uur ontvangt u per email antwoord op uw kredietaanvraag.
  • Betalingen dienen rechtstreeks op onze bankrekening te worden overgemaakt binnen een termijn van 30 dagen (zie hieronder voor details).

   Betaling in Euro's naar:

   Geef op uw betaling het volgende aan:
   Voor rekening van Bema Trading
   Rekening Nr.: NL23 RABO 0337 7657 66
   BIC/SWIFT: RABONL2U
   IBAN: NL23 RABO 0337 7657 66
   Factuur nummer: ....................


  terug naar boven.

  BTW


  Bengshop.nl is verplicht aan al haar klanten in Nederland, zowel zakelijk als privé, 21 % BTW door te belasten.

  terug naar boven.

  Afhalen


  Het is voor klanten mogelijk om af te halen, echter dit enkel in overleg daar wij hiervoor een speciale handeling moeten verrichten. Het is sneller om de materialen rechtstreeks te laten bezorgen. Afhalen is mogelijk aan ons kantooradres. Let op hier zijn geen voorraad artikelen aanwezig. Ook is het niet mogelijk hier te pinnen.

  terug naar boven.

  Waar bezorgt Bengshop.nl?


  Door gebruik te maken van TNT Post, UPS en onze vaste toeleveranciers, is het voor ons mogelijk om overal binnen Nederland te kunnen bezorgen.

  Voor verzendingen buiten Nederland verzoeken wij u eerst de verzendkosten op te vragen.

  terug naar boven.

  Administratiekosten


  Normaal gesproken is de levering bij Bengshop.nl een gratis service. In sommige gevallen zijn we toch genoodzaakt om voor de levering administratiekosten in rekening te brengen:

 • Kleine orders onder 250 euro orderwaarde 8,50 euro
 • Bestellingen verzonden onder rembours vanaf EUR 13,00
 • Het maximale bedrag voor een zending onder rembours is EUR 1.000,- incl. BTW. Wij adviseren u om een bestelling voor meer dan EUR 1.000,- op te splitsen in meerdere orders.

  Veranderingen in prijzen
  Helaas kunnen vervoerders op korte termijn hun prijzen wijzigen.
  Dit kan een effect op onze prijzen hebben.
  Indien hiervan sprake is, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

  Verzekering van uw pakket
  Elke bestelling die wij verzenden is verzekerd, mocht deze verdwijnen of tijdens het transport beschadigd zijn geraakt.
  Als uw vervoerder een zending aflevert met duidelijk zichtbare schade:
 • Vraag de vervoerder op het moment van ontvangst een formulier te ondertekenen waarin verklaard wordt in welke staat uw bestelling afgeleverd is.
 • Neem contact op met service en leg de situatie uit.
 • Neem indien mogelijk een aantal digitale foto's van de zending.
 • Indien u de schade ontdekt nadat u voor ontvangst heeft getekend en de vervoerder al is vertrokken, neem dan direct contact op met service zodat wij het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

  Bezorging op een afwijkend (zakelijk) adres
  Indien u een zending niet op uw huisadres maar op een afwijkend (zakelijk) adres laat bezorgen, wees u er dan van bewust dat de bezorger niet altijd de zending bij de geadresseerde persoonlijk kan afleveren. Het kan zijn dat de zending in de postkamer of bij de receptie moet worden achterlaten.
  Uiteraard moet er wel voor ontvangst van de zending worden getekend door degene die de zending in ontvangst neemt.
  Het is belangrijk dat het bovenstaande voor u acceptabel is zodra u een zending niet op uw huisadres laat afleveren.
  Zowel Bengshop.nl als onze vervoerders kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade nadat uw zending op een afwijkend (zakelijk) adres is afgeleverd.

  Deelleveringen
  Bengshop.nl is gerechtigd om uw bestelling in deelleveringen uit te leveren. Dit mede veroorzaakt door verschillende toeleveranciers.

  terug naar boven.

  Uw bestelling volgen


  Hoe volg ik de zending? (Track & Trace)
  Wanneer uw bestelling klaar is voor verzenden, ontvangt u per e-mail een verzend-bevestiging. De verzend-bevestiging wordt verstuurd op het moment dat uw bestelling ingepakt klaar staat om opgehaald te worden (door TNT Post of UPS).

  Zodra uw bestelling ons magazijn heeft verlaten, kunt u met behulp van de unieke track&tracé link volgen waar de zending zich bevindt.
  Dit kan rechtstreeks via de website van UPS of TNT Post. U hoeft ons hier niet speciaal voor te benaderen.

  terug naar boven.

  Verzendwijzen


  Bengshop.nl biedt u momenteel de volgende verzendwijzen aan:

 • TNT Post Pakketservice
 • UPS Standard
 • Rechtstreeks vanaf leverancier.

  Indien uw bestelling voor 15.30 uur is geplaatst, ongeacht de verzendwijze, wordt deze normaal gesproken de 2de volgende werkdag bij u bezorgd.
  TNT Post levert ook op zaterdag af, mits het geen rembourszending betreft.
  De bestelling dient dan op donderdag voor 15.30 geplaatst te zijn.
  Bestellingen die in het weekend worden geplaatst (vrijdag na 15.30 uur, zaterdag en zondag) worden op woensdag bezorgd.
  Rond nationale feestdagen kunnen levertijden afwijken ten gevolge van de dienstregeling bij TNT Post en UPS.
  Als een product tijdelijk uitverkocht is, ontvangt u een melding in uw orderbevestiging (kijk op uw Account voor meer details).

  Een overzicht:
 • TNT Post Pakketservice Maandag tot en met vrijdag Zaterdag
   Bezorging tussen 09.00 en 21.30 uur ** (zakelijke wijken vóór 17.00 uur).
   Tussen 09.00 en 16.00 uur (niet voor rembourszendingen).
   Bij geen gehoor vanaf 13.00 uur, de dag na de eerste bezorgpoging:
   3 weken afhaalmogelijkheid van het aangegeven postkantoor.
   Vanaf 13.00 uur, de dag na de tweede bezorgpoging:
   3 weken afhaalmogelijkheid van het aangegeven postkantoor.

    ** Op basis van lokale kennis wordt afgeleverd in het dagdeel met de hoogste trefkans (van 9.00 17.00 uur of van 13.00 - 21.30 uur).

   Bij iedere bezorgpoging waarbij aflevering op het aangegeven adres niet mogelijk was, laat TNT Post een schriftelijke kennisgeving achter.

 • UPS Standard Maandag tot en met vrijdag.
   Bezorging tussen 9.00 en 17.00 uur. Geen levering op zaterdag.
   Bij geen gehoor Er wordt d.m.v. een schriftelijke kennisgeving verzocht contact op te nemen met UPS, om een afspraak te maken voor een nieuwe bezorgpoging.

 • Rechtstreeks vanaf leverancier:
   Voor deze service belt Bengshop.nl bij een particulier account om de dag van aflevering met u door te spreken, bij een bedrijfs account gaan wij ervanuit dat alle werkdagen levering mogelijk is.
   Met deze methode is levering binnen 24 uur zelfs mogelijk, op voorwaarde dat materialen beschikbaar zijn en de betaling oontvangen is.
   Bezorging tussen 07:00 en 16:00 uur. Bij geen gehoor wordt pas na een vervolgafspraak weer geleverd.


  terug naar boven.

  Veiligheid


  Winkelen doe je veilig bij Bengshop.nl.nl.
  Bengshop.nl is een van de grootste sanitairwebshops in Nederland.
  Om het winkelen voor u zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een hoop tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van onze inmiddels uiterst gebuiksvriendelijke website. Mocht u een probleem hebben met een bij Bengshop.nl gekocht product, dan kunt u er met onze telefonische support en retourensysteem zeker van zijn dat u zo snel mogelijk de juiste soort hulp geboden krijgt. Bengshop.nl focust zich op de best mogelijke service, zodat u als onze klant tevreden zult zijn met uw winkelervaring zowel voor en tijdens, als na het plaatsen van uw bestelling.

  terug naar boven.

  Waar zijn wij gevestigd?


  Waar kunt u ons vinden? Ons hoofdkantoor bevindt zich in Dronten, Nederland.
  Zie voor de gegevens onderstaande contact informatie.

  terug naar boven.

  Bedrijfsinfo


  Door de links hierboven te gebruiken kunt u informatie vinden over Bengshop.nl, onze locatie en hoe contact met ons op te nemen.

  terug naar boven.

  Contact informatie


  E-mailadressen
  Om het voor ons gemakkelijker te maken om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het voor ons van belang dat u een:

   klantnummer,
   ordernummer,
   en/of factuurnummer met uw aanvraag meestuurt.

  Kies de bij uw vraag passende link hieronder.
  Stuur uw e-mail alstublieft naar het betreffende onderwerp.
  info@bengshop.nl (voor vragen voordat u een bestelling plaatst)
  info@bengshop.nl (voor vragen nadat u een bestelling heeft ontvangen)
  info@bengshop.nl (voor vragen met betrekking tot uw RMA)

  Telefoon
  Ons telefoonnummer is: 0031-321-382231
  Telefonische openingstijden 09:00-12:00 13:00-17:00(ma-vr)

  Adres:
  Bema Trading BV
  Escudo 82
  8253EV Dronten
  BTW Nummer: NL 852613313 B01
  KvK: 57511292

  terug naar boven.

  Privacy statement


  Om u de best mogelijke service te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat wij een voldoende hoeveelheid informatie over u als klant hebben.
  U kunt er van verzekerd zijn dat onze interne gedragslijn niet-geautoriseerde toegang tot onze klantgegevens niet zal toelaten.
  Wij hanteren een strikte gedragscode waarbinnen wij klantdetails niet verkopen, ruilen of weggeven aan derden op welke manier dan ook.
  Alle aspecten van informatie-opslag zijn beveiligd.
  Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens.
  Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd.

  terug naar boven.

  Support en retouren


  Het is voor ons van belang dat u als klant het gevoel heeft dat er goed voor u wordt gezorgd, zeker nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst.
  Mocht u de pech hebben een artikel te ontvangen dat niet functioneert zoals het zou moeten, dan is het ons doel om uw RMA zo snel en efficient mogelijk af te handelen.
  Om dit proces te vereenvoudigen, hebben we een simpel 3-stappen traject opgesteld.
  Door dit traject te volgen zal de kans dat wij uw RMA kunnen oplossen voordat u het naar ons heeft gestuurd, drastisch toenemen.

  Een aanzienlijk percentage van alle RMA's die wij ontvangen, hadden voorkomen kunnen worden door een aantal simpele dingen te checken alvorens het product naar ons te retourneren.
  Dus als u ons helpt een aantal simpele zaken te controleren voordat u een RMA nummer aanvraagt, is er een aanzienlijke kans dat u uzelf daarmee helpt!

  terug naar boven.

  Producten retourneren (3 stappen)


  Retourneren naar
  Bengshop.nl


  Vraag via email een RMA nummer aan:
  Vervolgens:
 • Log in op uw Account.
   Selecteer de relevante order in uw bestelverleden.
   Vind de juiste bestelling en klik op "Openen".
   In de rechter bovenhoek kunt u kiezen tussen uw factuur uitprinten
   Vink op uw factuur het aantal aan dat u wilt retourneren.
   Beschrijf aub een reden voor retourneren en vul de foutomschrijving in.

   Mochten er tijdens uw RMA aanvraag problemen ontstaan, stuur dan een e-mail naar retouren

   Uw RMA nummer is na ontvangst 7 dagen geldig.
   Alleen consumenten/eindgebruikers mogen gebruik maken van het "Herroepingsrecht"
   , mits het geen speciaal voor deze consument besteld artikel is.
   Een eventuele credit voor producten die onder het herroepingsrecht geretourneerd worden, geldt overigens alleen voor de waarde van het product en niet voor de (retour-)verzendkosten,
   deze zijn voor rekening van de afnemer.

   Verpak het product veilig met materialen die tegen een stootje kunnen samen met de originele onbeschadigde verpakkingen voeg alle accessoires en onderdelen toe.

   In het geval van "Dead On Arrival" dient het product in dezelfde staat te worden geretourneerd zoals het naar u was verstuurd, inclusief originele verpakking en alle accessoires.

   Voeg de RMA bevestigings e-mail toe in de verpakking.
   Geef duidelijk het RMA nummer dat u van ons heeft ontvangen op de buitenkant van het pakket aan, ALLEEN op het adreslabel, niet op de verpakking.
   Vermeld ons adres op pakpapier en niet op de verpakking van het product.

   De retourzending dient op uw kosten én risico naar onze retouren afdeling te worden verzonden.
   De eventuele retourzending terug naar u zal op rekening van Bengshop.nl worden verzonden.

   Na inspectie en tests zullen wij reparaties uitvoeren of een vervanging sturen indien van toepassing, zulks ter beoordeling van Bengshop.nl.

   Wij zullen u een orderbevestiging en verzendbevestiging toesturen wanneer uw product hersteld of vervangen is.
   Als producten worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht worden deze bij aankomst in ons magazijn geïnspecteerd en/of getest.
   Indien aan de voorwaarden voor creditering is voldaan, wordt het bedrag op uw bankrekening bijgeschreven.
   Indien u op andere wijze heeft betaald wordt het bedrag teruggestort op uw bankrekening.
   Let op dat u dan uw bankrekening nummer vermeld bij de retourzending!
   Leveringen zonder duidelijk vermeld RMA nummer zullen een speciale behandeling nodig hebben en de verwerking hiervan kan een aanzienlijke vertraging oplopen.
   Retourzendingen die onder rembours, ongefrankeerd, of met beschreven originele verpakking of beschadigd worden verstuurd kunnen wij helaas niet accepteren.

  terug naar boven.

  Herroepingsrecht


 • Informatie over het herroepingsrecht
   In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product.
   Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.
   Producten en verpakkingen die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

   De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant.
   Verzendkosten die gemaakt zijn voor het versturen van het product van de leverancier naar de klant worden niet geretourneerd.
   De leverancier is verplicht om binnen 14 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn (behoudens de ingehouden verzendkosten).

   Kijk op: Justitie over kopen op afstand voor meer informatie over het herroepingsrecht.
   Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geeft Bengshop.nl u 14 dagen de tijd om een RMA aanvraag in te dienen.
   Deze tijd gaat in vanaf de dag dat u het product in kwestie heeft ontvangen.

   Wees ervan bewust dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten van Bengshop.nl.
   Maak een consumenten Account aan (kies "Privé" tijdens de registratie) als u voor persoonlijk gebruik wilt bestellen en in aanmerking wilt komen voor het herroepingsrecht.

 • Voordat uw bestelling verzonden is:
   Controleer de status van uw laatste bestelling in uw Account.
   Als de bestelling nog steeds open staat of op gecontroleerd, kunt u per email vragen de order te annuleren.
   Indien de bestelling reeds besteld, verpakt en/of verzonden is, dan is het te laat om de bestelling te annuleren en is het aanvragen van een RMA nummer na ontvangst van de bestelling de enige oplossing om in aanmerking te komen voor het herroepingsrecht.
   Om ongewilde producten te retourneren dient u een RMA nummer aan te vragen aan de hand van de regels van het herroepingsrecht.

 • Nadat uw bestelling verzonden is:
   Wanneer u uw producten ontvangen heeft, Gebruik dan de RMA procedure
   Indien u aan de postbode betaald heeft, dan wordt het bedrag teruggestord op uw bankrekening.
   Let dan ook op dat u uw rekeningnummer vermeld!

   Wees ervan bewust dat u, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en ons dus binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte dient te brengen.

 • U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:
   U een Account heeft aangemaakt als privé persoon.
   U het product niet geopend/gebruikt heeft.
   Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
   Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar u was verstuurd.

 • Speciale gevallen waarbij u geen gebruik mag maken van het herroepingsrecht:
   Diensten geleverd binnen zeven werkdagen.
   Producten die gemaaakt/geassembleerd/besteld zijn naar uw persoonlijke specificaties.

 • We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:
   Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
   Producten of retail verpakkingen beschadigd zijn (zodat ze niet als nieuw verkocht kunnen worden).
   Onderdelen ontbreken (handleidingen, kabels, adapters, enz.) in de retourzending.
   Indien u uw bestelling weigert of niet duidelijk aangeeft dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen de overeengekomen periode, is het voor ons onmogelijk om na te gaan waarom u uw bestelling niet aangenomen heeft.
   In zulke gevallen zult u niet alleen voor uw bestelling in rekening worden gebracht, maar ook voor alle bijkomende kosten die wij moeten maken in verband met de transactie.
   Wees ervan bewust dat u door wet- en/of regelgeving verplicht bent ons actief te informeren over uw voornemen om producten binnen de overeengekomen periode te retourneren.
   De geretourneerde producten en verpakkingen dienen in dezelfde staat te zijn zoals zij ons magazijn verlieten.

   Zorg er ook altijd voor dat u uw bestelling aanneemt aan de deur en/of ophaalt bij het postkantoor, ook al wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.
   Mocht u dit niet doen, dan moet Bengshop.nl zorg dragen voor de retourzending en is Bengshop.nl genoodzaakt de kosten voor deze zending aan u door te belasten.

 • Terugbetaling (credit)
   Als u onder rembours heeft besteld, dan kan Bengshop.nl u alleen crediteren (terugbetalen) op uw bankrekening.
   Hier zal tijdens de RMA procedure om gevraagd worden.
   Als u met iDeal betaald heeft, mag Bengshop.nl alleen crediteren aan de oorspronkelijk gebruikte bankrekening die gebruikt is voor het plaatsen van uw bestelling!

   Crediteren naar andere rekeningnummers is helaas niet mogelijk.

 • Onvolledige of foutieve zending
   Indien u producten ontvangt die u niet heeft besteld of niet alle door u bestelde producten worden geleverd, dan raden wij u het volgende aan:

   Controleer eerst uw pakbon: Op uw pakbon staat wat er in die levering zit, het kan namelijk voorkomen dat er meerdere zendingen onderweg zijn. Indien de aantallen niet kloppen t.o.v deze pakbon stuur dan een e-mail naar Verzend support met de volgende informatie:

  • Klantnummer (Accountnummer).
  • Ordernummer.
  • Artikelnummer van het ontbrekende en/of verkeerd geleverde product(en).
  • Een nauwkeurige beschrijving van het probleem.
  • Maak, indien mogelijk, digitale foto's van de zending.
  • Wij nemen dan contact met u op om met u af te stemmen hoe wij het probleem zo snel mogelijk voor u kunnen oplossen.

   terug naar boven.

   Retourneren naar fabrikant


   Als u problemen heeft met een product, dan is er een hoop bruikbare informatie beschikbaar op internet die van pas kan komen.
   De fabrikanten van het product dat u heeft gekocht hebben vaak updates die het probleem kunnen oplossen, alsmede handleidingen en FAQ's (Frequently Asked Questions).
   U kunt alle producten die u ooit gekocht heeft vinden als u inlogt bij uw Account bij Bengshop.nl.
   Bij een hoop van deze producten kunt u meer productinformatie en links naar fabrikanten, handleidingen, support en FAQ's vinden.

   Als zowel het internet als telefonische support u niet geholpen hebben, ga dan verder naar Stap 2.

   Support van fabrikant
   De meeste fabrikanten bieden u als klant van Bengshop.nl rechtstreeks service & support aan voor al uw support vragen en garantie afhandeling.
   Ook al hebben we bij Bengshop.nl behoorlijk wat kennis van de producten die we verkopen; niemand is meer bekend met de producten dan de fabrikant zelf.
   Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met de supportafdeling van de fabrikant alvorens u een RMA aanvraag bij Bengshop.nl indient.

   Support van Bengshop.nl
   Het support team van Bengshop.nl heeft behoorlijk veel kennis van haar producten en zal zeker kunnen bijdragen in het geven van tips/hulp.
   In een aantal gevallen zal dit zeker resulteren in het vroegtijdig oplossen van het probleem met uw product, zonder dat u het terug hoeft te sturen.

   U kunt contact opnemen met het support team door een e-mail te sturen naar service

   Als de fabrikant u niet heeft kunnen helpen en/of het Bengshop.nl support team u gevraagd heeft een RMA nummer aan te vragen, ga dan door naar Stap 3.

   terug naar boven.

   Klachten


   Mocht u een klacht over een product hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te bezoeken.
   Mocht u naar aanleiding van uw klacht over een product het product willen retourneren, dan kunt u dat hier adequaat afhandelen.
   Mocht u een klacht over Bengshop.nl als organisatie hebben, of het idee hebben dat u onjuist bejegend bent, dan kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen door ons te bellen of ons een e-mail te sturen.
   Onze medewerkers nemen elke klacht uitermate serieus en u kunt dan ook een snelle en accurate afhandeling verwachten.

   terug naar boven.
 • [t] 0321-382231
  Ma-Vr
  09:00 - 12:00 uur
  13:00 - 17:00 uur
   |  [@] info @ bengshop.nl

   
   
  Winkelwagentje   0 artikelen

  Zoeken.
  Zoeken
  Uitgebreid zoeken

  Doorzoek ruim 300.000 artikelen op klasses met uitgebreid zoeken

   

  Inloggen:
  Bestaande klant  Comodo Extended Validation Certificaat voor Bengshop.nl
   
  Aanmelden
  Nieuwe klant  Aanmelden <br/> Nieuwe klant

   
  Over Bengshop
  Kontakt
  Montage
  Links
  Veelgestelde vragen


  Gemakkelijk betalen met Ideal