Meer veiligheid in het donker met Gira Sensotec en Sensotec LED

 

De Gira Sensotec en Gira Sensotec LED zorgen voor meer veiligheid en oriëntatie in het donker: de hoogfrequentsensoren schakelen automatisch het licht in wanneer ze in het detectiegebied veraf bewegingen detecteren. De Gira Sensotec LED beschikt daarnaast over geïntegreerde ledoriëntatieverlichting.

Contactloze schakelaar

Gira Sensotec en Gira Sensotec LED zijn geschikt voor alle locaties waar automatisch licht ter oriëntatie gewenst is - bijvoorbeeld in openbare en halfopenbare sanitaire ruimten, maar ook in particuliere woonruimten. De Gira Sensotec schakelt de kamerverlichting gedimd in zodra het apparaat een beweging detecteert in een voorgedefinieerd bereik. In het detectiegebied dichtbij kan bovendien de kamerverlichting met slechts een beweging - dus contactloos – op 100% worden ingeschakeld.

Dopplereffect

Meer veiligheid in het donker met Gira Sensotec en Sensotec LEDDe Gira Sensotec werkt volgens het principe van het Dopplereffect: de sensor zendt elektromagnetische golven uit met een frequentie van 5,8 GHz. Wanneer het signaal een stilstaand voorwerp raakt - bijvoorbeeld een meubelstuk - wordt het met dezelfde frequentie gereflecteerd. Wanneer echter een persoon in de kamer naar de sensor toe of van de sensor af beweegt, wordt de frequentie van het gereflecteerde signaal iets hoger dan wel lager. Deze verandering wordt door de Gira Sensotec geïnterpreteerd als een beweging waarop deze de kamerverlichting gedimd inschakelt.

Betrouwbaarder dan infrarooddetectie

Ten opzichte van de gangbare passieve infrarooddetectie heeft het Dopplereffect een belangrijk voordeel: vanaf circa 28°C kan een PIR-sensor nauwelijks nog een persoon onderscheiden van zijn omgeving - bewegingen worden dan niet meer betrouwbaar gedetecteerd.

Installatielocatie afstemmen op bewegingsrichting

De Gira Sensotec wordt als een normale schakelaar gemonteerd op een hoogte van circa 1,10 m. De optimale detectie vindt plaats wanneer de persoon recht naar het apparaat toe beweegt – de installatielocatie voor het apparaat moet daarom op de bewegingsrichtingen in de ruimte worden afgestemd.

Detectie door wanden heen

De detectie werkt ook door wanden heen die bestaan uit niet-afschermende materialen – zoals glas, steen, gipskarton en hout. Zo kunnen bijvoorbeeld in openbare of halfopenbare toilettenruimten alle cabines met slechts een paar apparaten worden afgedekt. Metalen vlakken, wanden van beton en van massief metselwerk dempen dan wel reflecteren de signalen. Daar doorheen is detectie niet of slechts beperkt mogelijk. Daarentegen kan de reflecterende werking ook worden benut om juist het bereik te vergroten.