BENG verplicht voor alle nieuwbouw per 1 juli 2020

Nieuwbouw moet energieneutraal (BENG) zijn vanaf 1 juli 2020. Dit heeft de ministerraad op initiatief van minister Ollongren besloten. De nieuwe BENG-normen voor goed geïsoleerde, energiezuinige nieuwbouw, zorgden eerder al voor behoorlijk wat ophef. De BENG-normen zijn namelijk veel strenger dan de huidige EPC voor nieuwbouw.

BENG is grote stap om energieverbruik nieuwbouw te beperken

Gebouwen verbruiken in Europa bijna 40 procent van de energie. Vandaar dat in de hele Europese Unie de 'nearly zero energy buildings' in de nationale regelgeving moesten komen. En zo geschiedde. Met de vernieuwde BENG-eisen zet Nederland een grote stap om het energiegebruik van gebouwen en woningen flink te beperken.

BENG vervangt huidige EPC voor nieuwbouw

De nieuwe BENG-eisen vervangen de huidige EPC voor nieuwbouw. De BENG-eisen zijn veel strenger wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw. Bij de EPC was een matige isolatie van de schil van het gebouw geen probleem, zolang je het energieverlies compenseerde met bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Met de BENG-eisen is dit niet meer mogelijk omdat BENG zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw én aan het aandeel hernieuwbare energie. Een gebouw moet nu dus wel degelijk écht energieneutraler gebouwd worden.

BENG 1 eis moet scherper: geen onnodige verspilling energie in gebouwen

De strengere eisen hebben veel consequenties voor bouwers, ontwikkelaars en architecten. De minister heeft dan ook goed naar de adviezen geluisterd die kwamen uit de internetconsultatie. De reacties op de nieuwe BENG-eisen liepen uiteen. 

Wel was het overduidelijk dat de BENG 1 eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, veel scherper mocht. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen zal nu van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr gaan. Nieuwe gebouwen moeten daardoor zo energiezuinig zijn, dat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’

Lichte bouwwijzen krijgen compensatie

Deze differentiatie leidt verder tot een aanscherping van de eis voor de meeste woningen. In de internetconsultatie is verder aangegeven dat lichte bouwwijzen, zoals hout- en skeletbouwwoningen, hierdoor onnodig worden benadeeld. Omdat op bouwmaterialenniveau de daarbij gebruikte materialen juist goed te hergebruiken zijn. De BENG 1 eis voor lichte bouwmaterialen wordt daarom hierop gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

Alle nieuwbouw moet BENG uiterlijk 31 december 2020

De BENG-eisen hebben consequenties voor architecten, bouwers en ontwikkelaars van gebouwen. Zij moeten immers hun huidige plannen en werkwijze omgooien. Toch was het duidelijk dat de BENG 1 eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, echt strenger moest. 

Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding 6 maanden later. Alle nieuwe gebouwen moeten dus uiterlijk 31 december 2020 BENG zijn.

Extra maatregelen gezond binnenklimaat

Ook een gezond binnenklimaat werd onder de loep genomen door minister Ollongren. Een gezond binneklimaat is bij zeer goed geïsoleerde woningen afhankelijk van de ventilatievoorzieningen. Veel mensen sluiten de ventilatieroosters af wanneer het tocht. Dit zorgt voor een ongezond binnenklimaat. 

Om dit te voorkomen is er nu een maximum gesteld aan de luchtsnelheid van verse ventilatielucht in gebouwen. Hierdoor krijgen bewoners minder snel het gevoel dat het tocht in huis en blijft er toch verse buitenlucht binnenkomen.

Bron: Rijksoverheid.nl