BENG vervangt EPC

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

Van 1995 t/m 2019...

Wordt de energieprestatie uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter de energieprestatie. De EPC is een getal zonder dimensie (geen aanduiding met bijvoorbeeld kWh of joule). Dit getal wordt bepaald aan de hand van het primaire energiegebruik van een gebouw en een aantal correctiefactoren.

vanaf 2020...

Moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw oftewel BENG zijn. BENG kent drie eisen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar), maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

BENG indicatoren

  • Energiebehoefte
  • Primair fossiel energiegebruik
  • Aandeel hernieuwbare energie