BTW

Bengshop.nl is verplicht aan al haar klanten in Nederland, zowel zakelijk als privé,  de BTW door te belasten.

Uitzonderingen zijn, zeevarende schepen. 

Intracommunautaire leveringen: 

Wilt u gebruik maken van de BTW verlegd-regeling zoals mogelijk bij een intracommunautaire levering dient u in uw klant registratie uw BTW nummer correct in te vullen. Na het plaatsen van uw bestelling dient u het verzoek tot intracommunautaire levering te doen via email of telefoon.

Wij zullen uw BTW nummer checken bij de europese commissie. Na een succesvolle verificatie zullen wij u een intracommunautaire factuur zenden.