Privacy statement

Privacy Policy Bengshop

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de websites van Bengshop (bengshop.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Bengshop ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Bengshop verzamelt, worden door Bengshop uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn bestellingen die zijn geplaatst via de Bengshop website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bengshop kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Bengshop te verrichten, dan wel wanneer Bengshop ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Bengshop geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De gegevens die Bengshop verzamelt zijn:
 

Gegevens Doel
Naam, voornaam, aanhef Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie, bijvoorbeeld over bestellingen, deelname aan prijsvragen of andere acties.
Adres & postcode Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.
Telefoonnummer Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen.
E-mailadres Als unieke gebruikersnaam voor het aanmaken van een bestelling en voor het bevestigen van (online) bestellingen.
Transactie historie Om je inzage te geven in je aankopen bij Bengshop, zodat je geen aankoopbonnen hoeft te bewaren en om onze klantenservice je efficiënt te kunnen laten helpen bij eventuele productklachten.
Click historie Om aan de hand van door jou bezochte pagina’s op bengshop.nl te analyseren welke productinformatie voor jou interessant kan zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van bengshop.nl en nieuwsbrieven en andere emails te verbeteren.
IP-adres Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.
Alleen voor bedrijven: Uw bedrijfsnaam, BTW-nummer en KvK-nummer. Ten behoeve van zakelijke facturen.


Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een geannonimiseerd gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van cookies door Bengshop, klik hier.

Hoe beveiligt Bengshop verzamelde informatie over mij?
Bengshop zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

   * Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie;
   * Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
   * Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je       persoonlijke informatie;
   * Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en       die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Bengshop hebt       verstrekt;
  
Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Bengshop?
Je kunt kiezen om:

   * je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
   * je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
   * je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
   * cookies bij het bezoeken van bengshop.nl uit te schakelen;
   * je profiel te laten verwijderen door Bengshop.

Je persoonlijke informatie updaten of corrigeren:
Log in via bengshop.nl en pas onder Account de gegevens aan die je wilt updaten of corrigeren.

Afmelden voor e-mails die je ontvangt van Bengshop: 
Ga naar de afmeldlink onderaan de e-mail en meld je dan af, of neem contact op met afmelden@bengshop.nl.

Je account uitschakelen:
Om je account te laten uitschakelen en verwijderen kun je contact opnemen met afmelden@bengshop.nl.

Cookies uitschakelen:
Voor informatie over het weigeren of uitschakelen van cookies, klik hier.

Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@bengshop.nl

Hoe neem je contact met ons op?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website bengshop.nl, dan kun je contact met ons opnemen:
 

Bedrijfsnaam Bema Trading B.V.
KvK-nummer 57511292
BTW-nummer NL 852613313 B01
Per e-mail privacy@bengshop.nl
Per telefoon 0321-382231
Per brief Escudo 82, 8253 EV te Dronten


Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door Bengshop worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Bengshop website.