Vasco ventilatie

Verwarming

EEN GEZOND WOONKLIMAAT MET VASCO VENTILATIE

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een goede ventilatie onontbeerlijk. Sterker nog, bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem verplicht!

Geen nood met de ventilatie-oplossingen van Vasco maakt u altijd de juiste keuze! Onvoldoende afvoer van vervuilde of vochtige lucht leidt tot vochtproblemen, waardoor schimmels en bacteriën welig tieren. Dat zorgt voor lichamelijke ongemakken, zoals een droge keel, ademhalingsproblemen en allergieën.

Vandaar het belang van een degelijk ventilatiesysteem bij nieuwe en goed geïsoleerde bestaande huizen. Want hoe hoger de isolatiegraad van uw woning, hoe groter de noodzaak aan ventilatie, omdat de vervuilde lucht dan niet meer op natuurlijke wijze kan ontsnappen langs spleten en kieren, zoals bij oudere en minder goed geïsoleerde woningen.

WAAROM VASCO MECHANISCHE VENTILATIE EEN MUST IS VOOR ELKE WONING:

Woonkwaliteit is niet alleen afhankelijk van je interieurkeuzes en de beschikbare ruimte, ook comfort en welzijn spelen een rol. En wie welzijn zegt, zegt luchtkwaliteit. Als je woning onvoldoende verse luchttoevoer krijgt, dreigen er namelijk vochtproblemen te ontstaan, met bijhorende schimmels en bacteriën. Die hebben onvermijdelijk een impact op je lichaam: van een droge keel tot ademhalingsproblemen en allergieën. Met een mechanisch  ventilatiesysteem voorkomen we deze problemen.

KLASSIEKE ‘PASSIEVE’ VENTILATIE VOLSTAAT NIET

Een gezonde luchtkwaliteit combineert twee factoren: de afvoer van verbruikte - en dus vervuilde - lucht en de toevoer van verse lucht met een hoog zuurstofgehalte. Op die manier vermijd je muffe geurtjes en geef je condensatie en schimmelvorming geen kans. Bij oude woningen is het vaak voldoende om geregeld een raam open te zetten. De lucht kan er namelijk ook circuleren via de spleten en kieren in de woningschil. Dat is bij hypergeïsoleerde woningen natuurlijk niet het geval. De verbruikte lucht kan er niet op natuurlijke wijze ontsnappen,
waardoor mechanische ventilatie zonder meer noodzakelijk is. 

KIEZEN VOOR VASCO VENTILATIE SYSTEEM C OF D

Mechanische ventilatiesystemen vervangen de gebruikte binnenlucht automatisch door schone buitenlucht. Vandaag wordt vooral een beroep gedaan op ventilatiesystemen C en D:


Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte
binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes (leefruimtes, slaapkamers, bureaus, …). 

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht
via twee ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt
aangezogen via ventielen. Het grote voordeel van een ventilatiesysteem D is dat de buitenlucht eerst op een
aangename temperatuur wordt gebracht vooraleer ze de woning binnenkomt. Dat heeft een positief effect op de EPCwaardes van je woning. Er komt namelijk geen koude lucht meer binnen.