Alles voor uw veiligheid: adembescherming

 

In de bouw is stof aan de orde van de dag. Het inademen van stof kan tot allerlei ongewenste gezondheidseffecten leiden, evenals het inademen van dampen en gassen. Voor die gevallen is het van belang om de juiste ademhalingsbescherming toe te passen. Bengshop biedt u een breed assortiment voor uw veiligheid en/of dat van uw medewerkers.

Alles voor uw veiligheid: adembeschermingSoorten ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat de in te ademen lucht vrij is van gevaarlijke stoffen. Dat kan op twee manieren: onafhankelijk door schone lucht aan te voeren, bijvoorbeeld door een masker met ademlucht, of afhankelijk door de omgevingslucht te zuiveren via een masker met filter. Het kiezen van de juiste bescherming vereist een grondige, specialistische kennis van luchtkwaliteit en de bedreigende risicostoffen, maar ook van de verschillende mogelijkheden van ademhalingsbescherming.

Soorten filters

Er zijn deeltjesfilters, gas- en dampfilters en filters die beide doen; de combinatiefilters. Filters die stof tegenhouden worden aangeduid met de letter P gevolgd door een cijfer. Filters die beschermen tegen gassen en dampen worden aangeduid met de letter A gevolgd door een cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe beter het stof of het gas/de damp wordt tegengehouden. Voor meer informatie over de verschillende filters kunt u de filterkeuzetabel bekijken of de 3M selectietabel.

Soorten maskers

Filters kunnen zijn aangebracht in diverse maskers. De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau en van persoonlijke voorkeur. Er bestaan verschillende soorten maskers: 
• Wegwerpmaskers 
• Halfgelaatsmaskers 
• Volgelaatsmaskers 
• Aangeblazen half- of volgelaatsmaskers