MENNEKES stekker Europese standaard

Europese Commissie kiest voor stekkers van "type 2"

 

Beleidsinitiatieven op het gebied van elektrisch vervoer richtten zich tot nu toe vooral op de voertuigen en de brandstof zelf. Er was weinig gecoördineerde aandacht voor de manier waarop de brandstof van deze voertuigen (waaronder elektriciteit) wordt gedistribueerd. Het gevolg hiervan is dat er nog nooit een gecoördineerd, grensoverschrijdend netwerk van laadstations voor elektrisch vervoer is ontstaan. 

Hier komt nu verandering in.

Alternatieve tankstations met gemeenschappelijke norm

 

 

De Europese Commissie heeft onder de titel "Schone energie voor het vervoer" een ambitieus pakket maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat in heel Europa tankstations voor alternatieve brandstoffen worden gebouwd. Deze tankstations moeten aan gemeenschappelijke normen voor het ontwerp en gebruik ervan voldoen.

De hindernissen: een vicieuze cirkel

Er zijn drie grote hindernissen voor schone brandstoffen die een vicieuze cirkel vormen:

  • De hoge kostprijs van de voertuigen
  • Het gebrek aan laad- en tankstations
  • Weerstand van de consumenten

Er worden geen tankstations gebouwd omdat er niet genoeg voertuigen zijn. De voertuigen worden niet tegen concurrerende prijzen aangeboden omdat er niet genoeg vraag is. De consument laat deze voertuigen links liggen omdat de kostprijs te hoog is en er onvoldoende tankstations zijn.Europese Commissie: een verplichte basisinfrastructuur

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, stelt de Commissie een pakket bindende maatregelen voor. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de basisinfrastructuur voor schone brandstoffen (zoals elektriciteit, waterstof en aardgas) wordt uitgebouwd. Alle EU lidstaten moeten zich hieraan houden. Het voorstel van de Commissie heeft ook betrekking op gemeenschappelijke EU-normen voor de benodigde apparatuur.

Maatregelen oplaadpunten elektrisch vervoer

In het rapport staan een aantal maatregelen genoemd die van invloed zijn op de toekomst van elektrisch vervoer:

  • Elke lidstaat moet zorgen voor een minimum aantal laadpunten
  • Voor al deze laadpunten wordt één gemeenschappelijke stekker gebruikt

Stekker "type 2" van MENNEKES wordt de standaard

Een gemeenschappelijke stekker voor de hele EU is van groot belang om deze plannen te laten slagen. Daarom heeft de Commissie 24 januari jl. aangekondigd dat stekkers van "type 2", ontwikkeld door MENNEKES, de gemeenschappelijke norm worden voor heel Europa.