Alles voor uw veiligheid: handbescherming

Alles voor uw veiligheid: handbescherming

Ongeveer een derde van alle ongevallen op de werkvloer betreft hand- en vingerletsel. Ook bij veel werkzaamheden in de bouw liggen verwondingen aan de handen op de loer. Daarom is het belangrijk om de handen goed te beschermen.

Risico’s voor handen

Van alle groepen persoonlijke beschermingsmiddelen biedt het onderdeel handbescherming waarschijnlijk het meest gevarieerde aanbod. Dat komt doordat de risico’s zo verschillend zijn: snij- en steekwonden, schaafwonden, brandwonden, chemisch letsel, infecties, et cetera. We onderscheiden de volgende risico’s:

• Mechanische risico’s 
Dit omvat onder andere het hanteren van vlak glas, zandstralen, uitbenen en versnijden, gebruik van messen, bijvoorbeeld in slachthuizen, vervangen van messen in snijmachines en hanteren van voorwerpen met scherpe kanten.

• Thermische risico’s 
Omvat onder andere het hanteren van hete massa’s, werken in een warme omgeving en laswerkzaamheden.

• Bevriezing 
Omvat werkzaamheden in koelkamers, manipuleren van cryogene vloeistoffen.

• Chemische-, biologische- en stralingsrisico’s 
Dit omvat onder andere hanteren van chemische stoffen, desinfectiemiddelen en corrosieve reinigingsproducten, werk in riolen of op stortplaatsen, werk in vilbeluiken, werk met biologisch actieve substanties, behandelen van radioactieve stralingsbronnen, al dan niet in handschoenkasten.

• Elektrische risico’s 
Omvat het werken aan laag- en hoogspanningsinstallaties.

Keuze handschoenen

Bij de keuze van handschoenen is ook het belangrijk om erop te letten dat het gebruik van handschoenen al klachten kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld komen door beperkte ventilatie in de handschoen, waardoor de huid niet kan ademen. Maar ook stoffen in het materiaal van de handschoenen kunnen voor klachten zorgen. Denk daarbij aan latex, maïsmeel, nitrosaminen en weekmakers.