Nieaf-Smitt

Testen en meten van zonnepanelen

 

De aanschafdrempel voor zonnepanelen wordt steeds lager en er is een duidelijke trend zichtbaar in het stijgende aantal Solar PV installaties. Bij het plaatsen en onderhouden zijn een aantal aandachtspunten van belang:

• Veiligheid

• Duurzaamheid

 

• Betrouwbaarheid

• Efficiëntie / opbrengst van het systeem

 

Het kwalificeren van deze aspecten is beschreven in diverse richtlijnen en normen, zoals NTA 8013, NEN-1010 en EN 62446:2009. De belangrijkste aspecten die hierin naar voren komen zijn:

• Visuele controle

• Meten van isolatieweerstand (Riso)

• Meten van de aardleidingweerstand (indien aanwezig) (Rpe)

• Meten van open klemspanning (Uoc)

• Meten van kortsluitstroom (Isc)

• Meten van zonnestraling (Irradiance)

• Controle van positionering van de panelen (hoek en positie ten opzichte van het zuiden)

 

Om zowel het installatieproces als het periodiek controleren van de panelen te vereenvoudigen, heeft Nieaf-Smitt een ‘PV-installatietester‘ ontwikkeld, de EazyPV.

 

Met de EazyPV kunnen op een snelle, simpele en doeltreffende wijze alle installatie parameters worden gemeten met slechts één testapparaat (volledige test binnen 50 seconden). De zonnepanelen hoeven hiervoor niet gedemonteerd of geopend te worden. De uniforme connectoren van het paneel kunnen direct en veilig worden aangesloten op de EazyPV.

De kit is tevens voorzien van de IRM100 ‘Irradiance meter’, waarmee de meetwaarden tevens worden gekoppeld aan de zonnestraling parameters (W/m2 of BTU/f2h) op het moment van meten. Daarnaast wordt de NI T38 meegeleverd, welke naast de stroom ook het vermogen kan meten.

 

De EazyPV is uitstekend geschikt voor gebruik bij het installeren, opleveren en het periodiek controleren van PV  installaties. Daarnaast is het ook dé oplossing voor het traceren van storingen in PV installaties.