Alles wat u wilt weten over salderen

Wie zonnepanelen installeert, krijgt vrijwel zeker vragen over ‘salderen’. Maar wat is salderen precies? Hoe werkt het en wat zijn de regels? Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over salderen.

 

Wat is salderen

Stroom die wordt opgewekt met zonnepanelen, kan via dezelfde aansluiting als waarmee het energiebedrijf stroom aanlevert worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Zonnepanelenbezitters kunnen hierdoor de stroom die zij opwekken maar niet direct verbruiken, verrekenen met de momenten dat de productie van de zonnepanelen niet genoeg is om het eigen verbruik te dekken.

 

Verrekenen van de kosten

Voor deze teruggeleverde stroom ontvangt de eigenaar van de zonnepanelen dezelfde prijs als de prijs die hij betaalt voor zijn energie. De kosten die de eindgebruiker betaalt voor zijn stroomafname worden verrekend met de kosten voor de stroom die hij teruglevert. Dat heet salderen.

Een voorbeeld: wie 2400 kWh stroom afneemt van het energiebedrijf en zelf 1500 kWh teruglevert aan het lichtnet, hoeft slechts 900 kWh afgenomen stroom te betalen.

Zijn er beperkingen?

Salderen is alleen mogelijk wanneer de zelf opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd via de aansluiting waarmee het energiebedrijf de elektriciteit ook aanlevert.

Salderen is alleen toegestaan voor kleinverbruikers met een aansluiting tot 3 x 80 Ampère. Grootverbruikers mogen niet salderen.

Zit er een maximum aan salderen?

Voorheen was er een maximale grens aan de hoeveelheid stroom die gesaldeerd mocht worden (5000 kWh). Vanaf 1 juli 2013 mogen kleinverbruikers (met een aansluiting tot 3 x 80 Ampère), onbeperkt salderen.

Hoe meer hoe beter?

Voor alles wat boven het eigen gebruik wordt teruggeleverd, ontvangt de zonnepanelenbezitter geen energiebelasting en btw terug van het energiebedrijf. Wie meer teruglevert dan hij verbruikt, ontvangt over het teveel geleverde deel alleen een zogenaamde ‘terugleververgoeding’; dit is de kale energieprijs. Het loont dus niet om meer terug te leveren dan wordt verbruikt.

Hoe zit het met de energiebelasting?

Salderen geldt ook voor de energiebelasting die het grootste deel van de kosten per kWh uitmaakt. Voor 2013 is dit voor de eerste 10.000 kWh 14,1 cent/kWh, terwijl de kale energieprijs maar rond 7 cent/kWh ligt. Dat maakt salderen erg voordelig.

Als compensatie voor de energiebelasting krijgen eigenaren van zonnepanelen een heffingskorting van € 379,16. Deze heffingskorting is onafhankelijk van het werkelijke verbruik.