Fluke CNX 3000

Fluke CNX 3000-serie meetinstrumenten

 

Innovatief Fluke CNX draadloos systeem vereenvoudigt storingzoeken!

 

Fluke introduceert het zeer innovatieve CNX 3000 systeem. Een eerste serie test- en meetinstrumenten die meerdere meetmodules draadloos met elkaar verbindt en gelijktijdig meetwaarden verstuurt naar een master-instrument op maximaal twintig meter afstand. Met de aanpasbare instrumenten kunnen gebruikers verschillende meetmodules kiezen, afgestemd op hun specifieke test- en storingzoekscenario.

 

Het systeem

 

De basis van het Fluke CNX draadloze systeem is een multimeter van CAT III 1000V/CAT IV 600V met een scherm waarop zijn meetwaarden samen met live-metingen van maximaal drie andere meetmodules worden weergegeven. Voor complexere problemen kunnen gebruikers live, met een computer die is voorzien van een CNX pc-adapter, gelijktijdig de meetwaarden van maximaal tien modules bekijken. De modules omvatten wisselspanningsmodules, wisselstroomtangen, iFlex-wisselstroomtangen en temperatuurmodules type K. Ze kunnen live metingen uitvoeren of maximaal 65.000 records loggen en deze gelogde gegevens kunnen in een bestand met .csv-indeling op een computer worden opgeslagen.

 

Toepassingsvoorbeelden

Met het Fluke CNX-systeem kunnen gebruikers de modules op gevaarlijke of lastige plaatsen aanbrengen en de metingen worden vanaf een veilige afstand bekeken. Een technicus kan bijvoorbeeld een paneel spanningsloos maken. Vervolgens spannings- of stroommodules aansluiten op alle drie de fasen, het paneel sluiten en opnieuw onder spanning zetten. De metingen zijn eenvoudig buiten de boogontladingszone af te lezen.

Het systeem biedt bijvoorbeeld ook grote voordelen in vuile omgevingen zoals een energiecentrale. Men kan de module aan een paneel hangen, het paneel sluiten en de apparatuur op een veilige afstand laten lopen, terwijl de apparatuur de opstartfase of procedures doorloopt, zodat de regelkast of aansluitkast niet vervuild raakt.

Een ander toepassing is het krijgen van gelijktijdige meetwaarden op twee verschillende verdiepingen, bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale. Met dit systeem kunnen op twee verdiepingen gelijktijdig meetwaarden geregistreerd worden en de waarden in realtime met elkaar worden vergeleken. Door gelijktijdig metingen uit te voeren, geeft het Fluke-systeem een compleet beeld van het geheel.

Ook is het wireless systeem zeer handig voor grootschalige projecten. In een R&D-omgeving worden vaak grote testopstellingen ontwikkeld voor nieuwe dingen, wat soms leidt tot een nogal ongeordende indeling van de opstelling. Het is erg handig meetmodules op verschillende, uit elkaar liggende plaatsen te kunnen bevestigen.

 

Gebruikersgemak

Door middel van het meest gangbare meetinstrument - de multimeter - zorgt het Fluke CNX-systeem ervoor dat technici hun bekwaamheid en vakkundigheid kunnen uitbreiden. Fluke voldoet daarmee aan de vraag van de markt naar complexe driefasewerkzaamheden, zonder gebruik van complexere test- en meetinstrumenten waarvoor een training is vereist.