Nieuw ventilatieberekenings-programma van Duco

 

Duco Ventilation & Sun Control heeft zijn bestaande ventilatieberekeningsprogramma afgelopen maand aan een grondige update onderworpen. Niet alleen is deze handige tool, die overigens volledig gratis te gebruiken is, nu nog gebruiksvriendelijker. Ook werden de producten en systeemconfiguraties geactualiseerd en opgenomen in dit berekeningsprogramma.

 

Focus op gebruiksvriendelijk en esthetisch aspect

ducoEen nauwe samenwerking tussen de interne studiedienst van Duco en de marketingafdeling vormde de basis voor de doorontwikkeling van het ventilatieberekeningsprogramma. Aan het woord is Bert Joye, verantwoordelijke studiedienst bij Duco: “Één van de uitgangspunten waar we tijdens de herziening veel aandacht aan hebben geschonken, is gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Het is immers onze bedoeling dat de gebruiker in zo weinig mogelijk stappen over een complete en correcte ventilatieberekening beschikt zodat er geen kostbare tijd verloren gaat bij de uitwerking van een project.

Waar er vroeger heel wat stappen dienden te worden doorlopen, gebeurt dit nu op een eenvoudigere manier. Het document met de uiteindelijke berekeningen, dat kan worden opgevraagd in Excel of PDF, is bovendien overzichtelijker. Zo krijgt de gebruiker naast een duidelijk overzicht van de benodigde toe- en afvoerdebieten ook de toevoer-, doorvoer- en afvoercomponenten met bijhorend artikelnummer in functie van het gekozen ventilatiesysteem.”

Meer producten en systeemconfiguraties

Bovendien werd het aantal producten en systeemconfiguraties onder handen genomen. “Diverse nieuwe producten, waaronder de DucoMax ‘ZR’ HD (Hellend Dak), en systeemconfiguraties zijn intussen in het ventilatieberekeningsprogramma geïntegreerd. Maar ook begin 2016 is er een automatische update voorzien wat systeemconfiguraties betreft”, aldus Bert Joye.

Esthetisch aspect

Naast gebruiksvriendelijkheid stond tevens het esthetische aspect bij de update centraal. “Dit uit zich in een grafische verfraaiing van de te doorlopen stappen én van het Excel- en PDF-document. Ook werd er een infoknop voorzien zodat de gebruiker in één oogopslag alle info over het gekozen ventilatiesysteem verkrijgt. Dankzij dit vernieuwd programma genereren gebruikers nu dus nog sneller en eenvoudiger hun ventilatieberekening op maat!” besluit een tevreden Bert Joye. Bekijk de nieuwe tool op www.ventilatieberekening.nl.