BENG indicatoren

  • Energiebehoefte
  • Primair fossiel energiegebruik
  • Aandeel hernieuwbare energie

Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.

Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Eerst wordt de absolute hoeveelheid bepaald. Die omvat de opbrengst uit zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het energiegebruik daarvan. Middels onderstaande formule wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.