Nieuwe CPR uitgesteld naar juli 2016

Nieuwe CPR uitgesteld naar juli 2016

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de Europese norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. In eerdere discussies en publicaties heeft de Europese Commissie gesproken over een ingangsdatum van 1 december 2015.

Overgangsperiode

De bouwproductenverordening voor kabels met betrekking tot brandgedrag (CPR) is uitgesteld tot 1 juli 2016. De overgangsperiode van 1 jaar is herbevestigd, deze periode duurt nu van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De Europese commissie geeft op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving.

Wat houdt CPR in?

Deze Europese verordening voor bouwproducten is in het Engels: Construction Products Regulation (CPR) en heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken te maken over essentiële kenmerken van producten. Voor kabels betreft dit alleen brandeigenschappen. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand) klassen. Andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Kabels opnieuw testen

Omdat de classificatie en testmethoden veranderen moeten alle kabelproductfamilies die onder de CPR vallen door middel van brandproeven opnieuw worden getest, onder andere volgens de nieuwe, onder de CPR ontwikkelde, brand testmethode EN 50399. Bovendien is het verplicht om de brand testen extern te laten valideren. Aan de hand van de uitkomsten worden de kabels ingedeeld volgens de nieuwe CPR Euroklassen die gaan gelden voor alle kabels in vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken.

Nieuwe norm NEN 8012

Nederland is klaar voor het toepassen van EN 50575 en CPR, hiervoor is de nieuwe Nederlandse norm NEN 8012 opgesteld die naar verwachting in december 2015 wordt gepubliceerd. Gebruikers moeten op basis van deze informatie in overeenstemming met NEN 8012 voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen.

Verplicht vanaf 1 juli 2017

Zoals eerder vermeld kan de CPR worden toegepast vanaf 1 juli 2016 en wordt deze, na een overgangsperiode van 1 jaar, werkelijk verplicht op 1 juli 2017.