December 2015 nieuwe CPR van kracht

 

Op 1 december 2015 wordt de bouwproductenverordening voor kabels met betrekking tot brandgedrag (CPR) van kracht. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand) klassen. Het doel is om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken.

 

December 2015 nieuwe CPR (Construction Products Regulation) van kracht Verantwoordelijkheid 
In principe is de hele bouwketen verantwoordelijk voor CPR (Construction Products Regulation). 

Allereerst moeten de gegevens van een product volgens de “gemeenschappelijke technische taal” worden aangeleverd door: 
• De producenten die een verklaring afgeven over de technische eigenschappen 
• De nationale autoriteiten die eisen specificeren 
• De gebruikers die voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen 

De kabelprestaties die zijn opgenomen in de CPR zijn: 
• Gedrag bij brand 
• Functiebehoud 
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

Geldt voor elektriciteits- en datakabels 
De kabels die zijn opgenomen in de CPR, zijn kabels bestemd voor levering van elektriciteit en communicatie in gebouwen en andere civieltechnische bouwwerken, onderworpen aan de prestatie-eisen met betrekking tot het gedrag bij brand. 

Functiebehoud kabels vallen buiten CPR 
Op dit moment vallen de functiebehoud kabels nog niet onder de CPR normering. Echter, in de toekomst zullen alle kabels opgenomen worden die worden gebruikt voor de levering van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarmen in gebouwen en andere civieltechnische bouwwerken waar het essentieel is dat de continuïteit van de voedingsspanning en/of de signaallevering van veiligheidsinstallaties ( functiebehoud) wordt gewaarborgd. 

Verplicht vanaf 2016 
Zoals eerder vermeld kan de CPR worden toegepast vanaf 1 december 2015 en wordt deze, na een overgangsperiode van 1 jaar, werkelijk verplicht op 1 december 2016.