Meer voorlichting zelfstandig wonen

Ouderen weten onvoldoende van mogelijkheden zelfstandig wonen

 

 

Dankzij nieuwe technieken is het in steeds meer gevallen mogelijk dat senioren zelfstandig blijven wonen. Maar veel ouderen zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de technische mogelijkheden. Zij vinden dat woningcorporaties en gemeenten actiever moeten zijn met het geven van informatie.

 

Zo lang mogelijk in eigen huis

UNETO-VNI, brancheorganisatie voor installatiebedrijven, vroeg USP Marketing Consultancy onderzoek te doen naar de kennis en informatiebehoefte van senioren op het gebied van zelfstandig wonen. Uit dat onderzoek blijkt dat maar liefst 97% van de 55-plussers zo lang mogelijk in het eigen huis blijft wonen.

 

Onwetendheid m.b.t. technische aanpassingen

Tegelijkertijd weet ruim de helft van de ouderen niet welke technische aanpassingen beschikbaar zijn om hun wens te realiseren. Of het nu gaat om de traplift, een aangepaste badkamer, een alarmeringssysteem of het weghalen van drempels, in alle gevallen is minder dan 50% van de ondervraagden op de hoogte van de mogelijkheden.

 

Voorlichting nodig

Zowel huurders als mensen met een eigen woning verwachten van hun gemeente voorlichting over mogelijke woningaanpassingen. Huurders vinden dat ook hun woningcorporatie actief informatie zou moeten geven. Een aangepaste badkamer en een alarmeringsinstallatie behoren tot de bekendste technische voorzieningen om zelfstandig wonen langer mogelijk te maken. Voor het realiseren van deze voorzieningen denken ouderen aan de installateur, zorgwinkel of aannemer.

 

Ook taak voor sector

UNETO-VNI wil zo snel mogelijk in overleg met de overheid, woningcorporaties, zorgsector en zorgverzekeraars om de voorlichting aan ouderen over woningaanpassingen vorm te geven. De installateursvereniging ziet hier ook een taak voor de sector zelf.

 

Nieuwe projecten op gebied woningaanpassing

Titia Siertsema, voorzitter van de installateursvereniging: ‘Het is hoog tijd dat we woningen in ons land op grote schaal levensloopbestendig gaan maken. Veel mensen die nu nog in verzorgings- en verpleeghuizen terechtkomen, zouden zonder problemen zelfstandig kunnen blijven wonen.’ Siertsema wil dat de overheid samen met de betrokken organisaties in actie komt om zaken als voorlichting en financiering beter te regelen. Op basis daarvan kunnen veel projecten op het gebied van woningaanpassing en –renovatie snel en succesvol van de grond komen.

 

(Bron: UNETO-VNI)