Finder Serie 7P Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging, een nuttige investering

 

Finder biedt met haar Serie 7P een compleet programma overspanningsbeveiligingen aan voor  laagspanningsinstallaties. Naast Type 1, Type 1 + 2, Type 2 en Type 3 voor 230/400 V AC installaties kent de Serie 7P ook Type 2 voor fotovoltaïsche installaties tot 1.000VDC. Vaak wordt voor overspanningsbeveiliging (in het Engels Surge Protection Device) de afkorting SPD gebruikt.

 

Bliksembeveiliging is een noodzaak

Het aantal onweersbuien gaat mogelijk toenemen als gevolg van de klimaatverandering, terwijl meer dan de helft van alle gebouwen in ons land onvoldoende beschermd is tegen blikseminslag. Als we dan ook nog bedenken dat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van elektrische installaties en informatiesystemen, dan wordt de noodzaak voor een goede  bliksembeveiligingsinstallatie des te meer duidelijk. Een blikseminslag kan een bedrijf miljoenen kosten. De nieuwe norm NEN-EN-IEC-62305 houdt dan ook rekening met de toegenomen kans op blikseminslagen en schrijft voor dat in de ontwerpfase van een gebouw een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden. Deze overspanningen hoeven niet atmosferisch van aard te zijn (zoals bliksem) ze kunnen ook in de elektrische installatie zelf ontstaan door het in- en uitschakelen van zware belastingen, kortsluitingen, inductieve lasten en geïnduceerde spanningen via naastliggende leidingen. Het is dus noodzakelijk om beschermd te zijn tegen overspanningen die zowel atmosferisch als niet-atmosferisch kunnen zijn. Op deze behoefte speelt Finder in door de Serie 7P overspanningsbeveiligingen.

 

Verschillende typen SPD’s

Finder heeft SPD’s voor enkelfase en driefasen systemen. Finder SPD’s maken gebruik van varistoren en vonkenbruggen. De varistor bescherming met zijn snelle responstijd is bedoeld tussen de fase en de nul. De vonkenbrug zorgt voor een grote ontladingsstroom en wordt gebruikt tussen de nul en de aarde (PE). De vonkenbrug veroorzaakt geen aardlekstromen en voorkomt zo het onnodig aanspreken van een voorgeschakelde aardlekschakelaar. Voor een volledige bescherming moeten drie klassen Finder SPD’s na elkaar geïnstalleerd worden. De Finder SPD Type 1 is bedoeld ter bescherming van apparatuur tegen overspanning veroorzaakt door directe blikseminslag of door indirecte blikseminslag. Type 1 maakt deel uit van de grofbeveiliging. Na SPD Type 1 wordt Type 2 geïnstalleerd als bescherming van apparatuur tegen overspanningen veroorzaakt door indirecte blikseminslag en schakelhandelingen. Type 2 maakt deel uit van de middenbeveiliging. Als laatste wordt Type 3 geïnstalleerd als bescherming tegen kleinere overspanningen bij de verbruiker en is onderdeel van de fijnbeveiliging. Verder heeft Finder ook klasse 2 overspanningsbeveiliging voor bescherming van systemen in fotovoltaïsche toepassingen (zonnepanelen).

 

Bliksembeveiligingszones

Bij het beschermen van een gebouw hebben we deze verschillende typen SPD’s nodig, omdat we te maken hebben met meerdere bliksembeveiligingszones. Tussen deze bliksembeveiligingszones (in het Engels Lightning Protection Zones) worden de SPD’s geplaatst. In het kleurkader staan de zones beschreven met de desbetreffende SPD’s die tussen deze zones geplaatst moeten worden.

 

Kenmerken

Finder SPD’s hebben een modulaire bouwvorm en zijn geschikt voor 35 mm railmontage volgens EN 60715. Er zijn vervangbare modulen beschikbaar voor de betreffende SPD’s zodat in geval van defect niet de hele SPD vervangen hoeft te worden. Om dit defect op afstand te signaleren wordt een connector met een potentiaalvrij contact meegeleverd. Uiteraard voldoen de SPD’s aan EN 61643-11, eisen voor overspanningsbeveiligingsapparaten voor toepassing in laagspanningsinstallaties.

 

LPZ 0A: Zone bedreigd door directe blikseminslagen

LPZ 0B: Beveiligd tegen directe blikseminslag

LPZ 1: Gebied binnen een gebouw, daardoor beschermd tegen directe blikseminslag (tussen LPZ0A en LPZ1 moet een SPD klasse 1 geplaatst worden)

LPZ 2: Een gebied, bijvoorbeeld een kamer, met meer afscherming (tussen LPZ1 en LPZ2 moet een SPD klasse 2 geplaatst worden*)

LPZ 3: Een gebied binnen een kamer, de bedrading na een wandcontactdoos of een gebied binnen een metalen behuizing (tussen LPZ2 en LPZ3 moet een SPD klasse 3 geplaatst worden)

 

* Alleen SPD Type 2 voor fotovoltaïsche toepassingen is een uitzondering en dient geïnstalleerd te worden tussen LPZ0 en LPZ1.