Current Measurement System CMS

Een stroommeetsysteem met mogelijkheden

 

Stroommeting in verdeelkasten was nog nooit zo compact en zo snel te integreren. Het ABB Current Measurement System CMS maakt het stroomverbruik in de installatie per fase inzichtelijk. Het systeem bestaat uit een controle-unit en sensoren in verschillende meetranges die met een vlakbandkabel op de controle-unit worden aangesloten. De sensor meet AC, DC of beide (TRMS).


Efficiënt en betrouwbaar

Of het nu gaat om industrie, ziekenhuizen of utiliteit, een betrouwbare installatie is van groot belang. Een juiste meting zorgt voor een efficiënte installatie. Door overstromen op tijd te detecteren, worden financiële risico’s voorkomen en wordt de veiligheid verbeterd. Het CMS meet stromen direct bij de eindgebruiker. Ongelijke belastingen, met de daarbij horende risico’s, kunnen daardoor op tijd worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Hiermee wordt uitschakeling van de installatie op tijd voorkomen. Doordat grote verbruikers door het CMS worden opgespoord, kunnen ook kosten worden bespaard.

 

Compact en eenvoudig te installeren

De compacte 18-mm sensoren, de controle-unit en de bekabeling voor het CMS, kunnen geïntegreerd worden in een bestaande installatie. Het compacte ontwerp is een belangrijk voordeel van dit systeem. Niemand zit tenslotte te wachten op complexe bekabeling of een extra verdeelkast. Het instellen gebeurt heel eenvoudig via het touchscreen op de controle-unit, waardoor binnen een paar minuten de meting gestart kan worden. De meetresultaten kunnen op de controle-unit of op afstand via Modbus worden uitgelezen.

 

Kosten omlaag door inzicht

Met het CMS kan eenvoudig, per fase, het stroomgebruik gemeten worden. Door te meten bij de eindgebruiker is er inzicht in het individuele stroomgebruik. Met deze nauwkeurige informatie kan de energie-efficiëntie verhoogd worden.

 

Vroegtijdig signaleren van afwijkingen

Door een continue stroommeting bij de eindgebruiker kunnen mogelijke gevaren zoals fouten, verminderde performance of afwijkingen, worden gesignaleerd voordat er grote schade aan de installatie kan ontstaan.

 

Waarschuwing bij overbelasting

Door overstroom rechtstreeks te monitoren en om te bepalen of een kabel onder zijn nominale stroomwaarde is belast, wordt uitschakeling op tijd voorkomen.

 

Voordelen

Alle voordelen op een rij:

  • Compact, 18 mm breed
  • Breed meetbereik 0..80A AC, DC of beide (TRMS)
  • Eenvoudige montage
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Altijd updaten en uitbreiden
  • Hoge meetnauwkeurigheid
  • Output digitale meetwaarden
  • Betrouwbaar

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van ABB.